Skip to content | Skip to main menu | Skip to search

Talen En Fr Nl Ar Es DE

Cookies

Home » Cookies

Volgens art. 13 van Verordening UE 2016/679 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat informatie kan worden verzameld via "Technische cookies" en "Analytische cookies van derden met verminderde identificatiekracht" (voor meer informatie in dit verband, zie "Categorieën van cookies" hieronder).

Wat zijn cookies?

Cookies bestaan uit delen van de code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de gegevensbeheerder helpen de service te leveren, op basis van de beschreven doeleinden.

Door middel van cookies bewaart de website bepaalde informatie die later opnieuw kan worden verzonden wanneer u terugkeert naar de website of van de ene pagina naar de andere navigeert. Cookies worden meestal ook gebruikt om anonieme informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de pagina's (toegang- en uitgang-links, tijd doorgebracht op de pagina), om de prestaties, werking en doeltreffendheid van de website te controleren en te analyseren om deze te kunnen verbeteren.

Voor sommige doeleinden bij het installeren van cookies is bovendien de toestemming van de gebruiker vereist.

 

Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO)

De gegevensbeheerder is Alfasigma HealthScience BV met statutaire zetel en administratief hoofdkantoor in Groenewoudsedijk 55, 3528 BG Utrecht - Nederland  [email protected]

Het bedrijf heeft de DPO geïdentificeerd in overeenstemming met artikel 37 van de verordening; Voor vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de DPO via het volgende e-mailadres: [email protected].

Categorieën cookies – Bedoeling van gegevensverwerking

Functionele cookies

Deze cookies helpen bij het navigeren of bieden een dienst waar de gebruiker om vraagt. Ze worden niet voor aanvullende doeleinden gebruikt en worden meestal rechtstreeks door de gegevensbeheerder van de website geïnstalleerd.

Zonder het gebruik van deze cookies zouden bepaalde bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd of zouden deze complexer en / of minder veilig zijn, zoals bijvoorbeeld de activiteiten waarvoor cookies onmisbaar zijn om de identificatie van de gebruiker uit te voeren en te onderhouden tijdens de sessie.

Dit type cookie is strikt noodzakelijk voor de goede werking van sommige delen van de website. Er zijn twee categorieën:

1. persistent: zodra de browser is gesloten, worden ze niet vernietigd, maar blijven ze aanwezig tot de vooraf ingestelde vervaldatum

2. sessie: ze worden vernietigd telkens wanneer de browser wordt gesloten.

Deze cookies, altijd verzonden door onze website, zijn nodig om de website goed te kunnen weergeven en voor de aangeboden technische diensten. Ze zullen daarom altijd worden gebruikt en verzonden, tenzij de gebruiker de instellingen in zijn browser wijzigt (waardoor de weergave van de pagina's van de website wordt beïnvloed.)

First-party analytische cookies

Cookies in deze categorie worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Deze cookies, die informatie in gegroepeerde vorm verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de website bezoeken, worden gebruikt om de website rechtstreeks door de gegevensbeheerder van de website te kunnen optimaliseren.

Third party analytische cookies met verminderde identificatiekracht

Cookies in deze categorie worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Het zijn cookies die alleen voor statistische doeleinden door derden zijn gemaakt en beschikbaar worden gesteld en die geschikte tools gebruiken om de identificatiekracht van de analytische cookies die worden gebruikt te verminderen (bijvoorbeeld door belangrijke stukken van het IP-adres te verbergen).

Third-party analytische cookies zonder verminderde identificatiekracht

Cookies in deze categorie worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Het zijn cookies die alleen voor statistische doeleinden door derden zijn gemaakt en beschikbaar worden gesteld en die GEEN tools gebruiken om de identificatiekracht van de analytische cookies te verminderen (bijvoorbeeld door belangrijke stukken van het IP-adres te verbergen).

First-party profileringscookies

Dit zijn cookies die door de websiteprovider worden gebruikt om de navigatie van de gebruiker op het internet te volgen en profielen aan te maken over smaak, attitudes, keuzes enz. Door middel van deze cookies kunnen reclameboodschappen naar de terminal van de gebruiker worden verzonden in overeenstemming met de voorkeuren die al door de gebruiker worden weergegeven in zijn online navigatie.

Third party profileringscookies – Doel van de verwerking

Dit zijn cookies die door derden worden gebruikt om de navigatie van de gebruiker op het internet te volgen en profielen aan te maken over smaak, houding, keuzes enz. Met deze cookies kunnen reclameboodschappen naar de terminal van de gebruiker worden verzonden in overeenstemming met de voorkeuren die al door de gebruiker worden weergegeven in zijn online navigatie.

Cookies die door de website worden gebruikt

Onze website gebruikt op geen enkele manier de volgende cookies:

• First-party analytische cookies

• Third party analytische cookies zonder verminderde identificatiekracht

• First-party profileringscookies

• Third party profileringscookies

Onze website gebruikt echter wél de volgende cookies:

• Technische cookies - het Needles360 CMS-systeem gebruikt technische cookies voor een goede werking.

• Third party analytische cookies met verminderde identificatiekracht - het Google Analytics-systeem wordt gebruikt om gebruikersnavigatiegegevens bij te houden voor statistische doeleinden.

Een mechanisme om het identificatievermogen te verminderen wordt gebruikt om de privacy van de gebruiker te beschermen.

Om te beslissen of u het gebruik van cookies accepteert of weigert, wordt hieronder een beschrijving gegeven van de verschillende soorten cookies die mogelijk op onze website worden gebruikt:

Naam

Functie uitgevoerd door de cookie

First party of third party cookies

Verval-datum

Voor first-party cookies: indicatie van de methode om de cookies te blokkeren

Voor third party cookies: link naar de website van de derde partij voor de informatiebriefing en een indicatie van de methode om de cookie te blokkeren

Third party analytische cookies met verminderde identificatiekracht

_ga

Wordt gebruikt om de gebruikers te onderscheiden

Third party (Google Analytics)

2 jaar

Raadpleeg voor meer informatie:

de informatiebriefing over privacy van Google Analytics op het adres:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html;

de informatiebriefing over het gebruik van de cookies door Google beschikbaar op het adres:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html;
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies

 

Om de cookie uit te schakelen, klik hier, afhankelijk van de gebruikte browser: FirefoxSafariChromeExplorerOpera

_gid

Wordt gebruikt om de gebruikers te onderscheiden

Third party (Google Analytics)

24 uur

_gat

Wordt gebruikt om het verzamelen van aanvragen te beperken

Third party (Google Analytics)

1 minuut

Functionele cookies

ASPXANONYMOUS

Met deze cookie kan de website de anonimiteit van de gebruikers-ID behouden om de individuele gebruikers tijdens een sessie te volgen, zonder inloggegevens of andere identificatiemiddelen

First party (Needles360 CMS)

10,000 minuten

Om de cookie uit te schakelen, klik hier, afhankelijk van de gebruikte browser: FirefoxSafariChromeExplorerOpera;

ASPXAUTH

Deze cookie wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren die de website heeft bezocht om de toegang tot de privégebieden van de website te controleren.

First party (Needles360 CMS)

Als de browser gesloten is

APEX_CMS_COOKIE_POLICY

Deze cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker met de algemene voorwaarden op te slaan

First party (Needles360 CMS)

Als de browser gesloten is

APEX_CMS_COOKIES_FRONTEND

Deze cookies worden gebruikt om de navigatievoorkeur van de gebruikers (taal, huidige sectie, laatst bezocht) op te slaan en de navigatie van de website te verbeteren.

First party (Needles360 CMS)

1 jaar

APEX_CMS_COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om de navigatievoorkeur van de gebruikers (taal, huidige sectie, laatst bezocht) op te slaan voor het uitvoeren van achtergrondbewerkingen

First party (Needles360 CMS)

24 uur

ASP.NET_SessionId

Slaat de sessie-identificatie op

First party (Needles360 CMS)

1 jaar

 

Hoe kan ik de installatie van cookies controleren?

Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker zijn voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn eigen browser beheren en voorkomen dat - bijvoorbeeld - derden ze installeren. Via de voorkeuren van de browser is het ook mogelijk om cookies die in het verleden zijn geïnstalleerd te verwijderen, inclusief cookies waarvoor mogelijk de toestemming voor de installatie van cookies door deze website is opgeslagen.

Het is belangrijk op te merken dat, door alle cookies uit te schakelen, de werking van deze website in gevaar kan komen.

De gebruiker kan informatie vinden over het cookie-beheer door de informatie in de laatste kolom van de bovenstaande tabel te bekijken.

Aard van gegevensverwerking en wettelijke basis voor de verwerking

Als men geen toestemming wil geven voor de gegevensverwerking met betrekking tot het gebruik van cookies, is het noodzakelijk om de cookies uit te schakelen.

De toestemming ivm persoonlijke gegevens door middel van cookies is optioneel, maar sommige diensten kunnen, indien cookies zijn uitgeschakeld, moeilijk te gebruiken of onbruikbaar zijn.

De rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op de doeleinden van de legitieme belangen die door de verantwoordelijke worden nagestreefd. Dit betekent de technische werking op de website en op toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

 

Instellingen van browsers: procedure voor het beheer van cookies en directe verbinding met het daarvoor bedoelde browsergedeelte

Navigatiebrowsers zijn geconfigureerd om cookies te accepteren, te beheren en uit te schakelen via hun instellingen. We herinneren u eraan dat het uitschakelen van navigatie- of functionele cookies een storing van de website kan veroorzaken en / of de dienstverlening kan beperken.

De te volgen procedure om cookies van de volgende browsers te beheren, wordt hieronder weergegeven:

•              Internet Explorer

•              Chrome

•              Firefox

•              Safari

Bepalingen omtrent gegevensverwerking

De gegevensbeheerder bewaart en verwerkt persoonsgegevens met elektronische hulpmiddelen. De gegevens worden zowel op digitale media als op papier opgeslagen, georganiseerd in databases, in overeenstemming met de beveiligingsmaatregelen overeenkomstig met hoofdstuk II (beginselen) en hoofdstuk IV (gegevensbeheerder en gegevensverwerker) van de verordening.

 

Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden verwerkt door het personeel van Alfasigma onder het gezag van de verantwoordelijke volgens de instructies van de verantwoordelijke overeenkomstig Art. 29 van de verordening.

Gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan derden die zijn aangewezen als gegevensverwerker in overeenstemming met art. 28 van de verordening, voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring:

• gekwalificeerde betrokkenen die het bedrijf leveringen of diensten verlenen die een rol spelen bij de hierboven genoemde doeleinden; onderwerpen en bedrijven die kunnen worden opgeroepen om onze internetsites te beheren en / of te onderhouden en de elektronische en / of middelen voor digitale overdracht, op passende wijze aangewezen als externe gegevensverwerker overeenkomstig artikel 28 van de verordening door middel van specifieke benoemingsclausules die de te implementeren beveiligingsmaatregelen voor gegevensverwerking en gegevensbewaring omschrijven;

• moedermaatschappijen, dochterondernemingen en / of ondernemingen in onderaannemig voor boekhoudkundige administratieve doeleinden;

• elk ander onderwerp waaraan de gegevens mogelijk moeten worden gecommuniceerd op basis van een uitdrukkelijke wettelijke maatregel.

De ingevulde lijst met gegevensverwerkers is beschikbaar door een verzoek per e-mail te sturen naar het adres [email protected] .

Overdracht van persoonsgegevens

Het beheer en de bewaring van de persoonsgegevens vindt plaats op servers binnen de Europese Unie van de gegevensverwerker en / of derde bedrijven die naar behoren zijn aangesteld als gegevensbeheerders.

De gegevens worden momenteel niet overgedragen buiten de Europese Unie. In ieder geval blijft het duidelijk dat de gegevensbeheerder, indien nodig, het recht heeft om de locatie van de servers binnen de Europese Unie en / of naar landen buiten de EU te verplaatsen.

In dat geval garandeert de gegevensbeheerder dat de overdracht van de gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de artikelen 44 en volgende van de Verordening en de toepasselijke wettelijke maatregelen die, waar nodig, overeenkomsten bepalen die een passend beschermingsniveau waarborgen.

Bewaarperiode van de gegevens

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende criteria:

• voor een periode die niet langer is dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt. Als u weigert toestemming te geven voor cookies, worden uw gegevens verwijderd;

• voor een periode die niet langer is dan nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten van betrokkenen

We informeren u dat u op elk moment met betrekking tot uw gegevens de rechten uit hoofde van artikelen 15 tot 22 van de AVG (GDPR) kunt uitoefenen.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de gegevensbeheerder met een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan het bedrijf: [email protected]; dit verzoek wordt binnen 30 dagen voorzien van passende feedback.

In detail:

(a) U hebt het recht om van het bedrijf een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en_ waar dat het geval is_ toegang te krijgen tot persoonsgegevens en de volgende informatie:

    The purposes of the processing; De bedoeling van de verwerking de betrokken categorieën persoonsgegevens; De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; De periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard; Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron; Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en, tenminste in deze gevallen, zinvolle informatie omtrent de logica hierachter; Passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG (GDPR) met betrekking tot overdracht

(b) Bovendien heeft u recht op:

  • Toegang tot, oppuntstelling, correctie, integratie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens over de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
    Verkrijgen van de gegevensportabiliteit Intrekken van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, indien van toepassing; Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u met een schriftelijk verzoek contact op te nemen met de gegevensbeheerder door het formulier in te vullen dat u van onze website http://www.alfasigma.com/en/privacy-policy kunt downloaden en dit stuurt u dan naar [email protected] .

De gegevensbeheerder zal u zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de actie die is ondernomen op grond van de artikelen 15 tot en met 22. Die termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdende met de complexiteit en het aantal verzoeken. De gegevensbeheerder stelt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

Voor meer informatie omtrent uw rechten kunt u de website over het privacybeleid raadplegen, beschikbaar via de volgende link

 

Proxeed voor vrouwen

Regelt de hormonale activiteit en ondersteunt de vruchtbaarheid en voortplanting

MEER

Proxeed voor mannen

Ondersteunt de normale aanmaak van zaadcellen, de vruchtbaarheid en de voortplanting

MEER